De nieuwe wereld….

De wereld naar de klote?

De wereld lijkt in brand te staan. Er is grote (economische) ongelijkheid; de angst voor terrorisme is bij veel mensen groot; er dreigt een onomkeerbare klimaatverstoring en zo nog wat onheilstijdingen, die ons regelmatig via de media bereiken. Tegelijkertijd hoor je ook steeds meer geluiden over ‘de nieuwe wereld’. Een wereld waarin we terug gaan naar ‘de menselijke maat’ en waarin we economische groei niet langer als oplossing zien voor bovenstaande problemen, maar eerder als veroorzaker. Maar wat is er nu eigenlijk ‘waar’? Is het allemaal zo’n ellende in onze wereld? En is dat idee van die wereldwijde transitie naar een nieuwe samenleving ook niet een hoop spiritueel gezwets?

Dagelijkse portie onheil

Allereerst over het onheil wat dagelijks over ons uitgestort wordt. Hoewel er natuurlijk zeker e.e.a. mis is waar iets aan gedaan moet worden, is het wel zo dat ‘ de wereld’ er nog nooit zo goed voor heeft gestaan dan nu. Minder oorlog, minder terroristische aanslagen dan pakweg 20 jaar geleden, meer kinderen/meisjes wereldwijd naar school, minder CO2 uitstoot etc., etc.. Helaas lezen/zien we hier relatief weinig over in de traditionele media. Een cijfermatig onderbouwd artikel hierover stond een tijdje geleden in ‘de Groene Amsterdammer” https://www.groene.nl/artikel/niemand-wil-nog-ruilen-met-rockefeller Nogmaals; het is niet zo dat je door het lezen van dit artikel de hele wereld met een roze bril gaat zien, maar het kan je perspectief wel wat meer balans en hoop geven.

Transitie-deformatie

Een vriend van me zei: “Ja, jij zit in allemaal van die groepjes met gelijkgestemden, maar mensen zijn gewoon egoïsten en die transitie die jij denkt te zien is er helemaal niet.” Zo’n opmerking neem ik uiteraard serieus en ik ben gaan onderzoeken of ik inderdaad aan een vorm van transitie-deformatie leid, door mijn eigen inspanningen op dit gebied. En ik ben tot de conclusie gekomen dat dit niet zo is 🙂

Eindhoven kantelt

Want  -en ik zal me beperken tot Eindhoven omdat ik dat het beste ken- alleen al in onze stad zijn zo’n tien- tot vijftienduizend mensen wekelijks bezig met allerlei burgerinitiatieven om hun stad mooier, socialer en duurzamer te maken. Zo hebben we minstens 30 buurtmoestuinen in Eindhoven en komen er nog iedere maand buurttuinen bij. Zie http://www.proeftuin040.nl/projecten Er zijn vele energiecorporaties waarin bewoners gezamenlijk duurzame energie opwekken. In de ouderenzorg wordt op meerdere plekken succesvol geëxperimenteerd met generatie-wonen. Jongeren die inwonen in het verzorgingstehuis en in ruil daarvoor vrijwilligerswerk in de instelling doen. Er zijn vele openbare eetgroepen; ruilwinkels; buurtwerkplaatsen (met reparatie van allerlei apparatuur) en andere sociale initiatieven. Kortom; het is geen vraag of de transitie er komt- deze is allang gaande- maar hoe lang het nog gaat duren voordat de kanteling voor iedereen zichtbaar wordt.

‘Versnellen’ naar die nieuwe wereld….

Iedereen die ik spreek wil eigenlijk wel ‘verandering’. Beter onderwijs, minder vervuiling, gezonder leven, socialere zorg, betere verdeling welvaart, etc. Wat me opvalt is dat we vrij veel energie van deze positieve intentie verspillen aan (re)ageren tegen wat er allemaal fout gaat bij bovenstaande punten. Hoewel ik deze reacties begrijp, zou ik er toch voor willen pleiten dit zo min mogelijk te doen. Iedere (re)actie ‘tegen iets’ roept een even grote tegenovergestelde kracht op en zo blijven we in een status quo. Er verandert niet zoveel hierdoor; of heel langzaam. Laten we elkaar vooral vinden in wat we allemaal willen: betere zorg, goed en veilig onderwijs, goedkope energie, schone lucht, gezond voedsel, etc. En zoals ik dus al zei: In Eindhoven (maar ook in andere steden/dorpen) kun je op al deze genoemde gebieden participeren in bestaande initiatieven. Of je richt je eigen initiatief op. Socrates zei het al: Als je verandering wilt, richt dan alle energie op het bouwen van ‘het nieuwe’ i.p.v. het bestrijden van ‘het oude’. Slimme vent; die Socrates 🙂

Aansluiten?

Wil je nou ook iets doen (wat niet moet, maar mag), maar je weet niet waar te beginnen? Kom dan bijvoorbeeld eens naar een bijeenkomst van team Stadsambassade (https://www.facebook.com/groups/342095115972394/?fref=ts ) Iedere 1e maandag van de maand vanaf 19.30 uur komen in Natlab Plaza Futura Eindhovenaren samen, die allemaal weer in andere ‘groepen’ aan hun projecten werken. Kom langs; laat je informeren en inspireren. Laten we met zijn allen gaan bouwen aan de dingen die we wel willen. En laten we onze energie niet meer weglekken door te strijden tegen dingen waar we (vaak terecht) boos op zijn. Gebruik die ‘woede’ om mee te bouwen. Hopelijk tot snel!

Hartelijke groet,

Peter Verbeek

Comments (0)