Aanpak

Vitaliteitstraject 6-12 maanden:

  • Bewustwording algemene lezing ‘vitaliteit’ voor alle medewerkers
  • Individuele gesprekken alle medewerkers
  • Plan van aanpak: zowel individueel, als voor de organisatie
  • Verdieping kennis op gebied van voeding, beweging en ontspanning door middel van workshops
  • 6-12 maanden ‘aan de slag’
  • Evaluatie en verdere implementatie

Inhoud

Het traject bestaat uit meer bewegen; meer ontspannen en minder/anders eten.

Als eerste is er een algemene lezing over vitaliteit en hoe deze zelf via kleine, eenvoudige stapjes te beïnvloeden. Daarna volgt er met iedere medewerker een persoonlijk gesprek om te bepalen of- en hoe hij/zij geholpen wil worden en om (subjectief) te bepalen hoe het met diens vitaliteit gesteld is. Tevens wordt gevraagd welke maatregelen in de organisatie genomen kunnen worden om het welbevinden van de medewerkers te vergroten.

Op basis van deze gesprekken wordt een plan van aanpak opgesteld, zowel individueel als voor de organisatie. (denk bijvoorbeeld aan staand vergaderen, gezondere voeding in de ‘kantine’, een ontspanningsruimte, meer ‘groen’, etc)

Meestal zijn er ook nog verdiepingsbijeenkomsten nodig op de drie hoofdgebieden welke van invloed zijn op de gezondheid; namelijk beweging, ontspanning (meditatie) en gezonde voeding.

Dan gaan we een aantal maanden aan de slag en op het einde wordt er uiteraard geëvalueerd. Deze evaluatie leidt tot een plan van aanpak voor de toekomst om bepaalde succesvolle elementen uit het programma te waarborgen.

Een heel praktisch vitaliteitstraject met een grote impact op de organisatie

Contact